Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2021080034
DokumentID: 22/35696 - Reguleringsplan Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter, planID 201903 - Detaljregulering med konsekvensutredning - offentlig ettersyn
ArkivsakID: 19/2444 - Reguleringsplan 201903 Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter - Detaljregulering
Journaldato: 24.11.2022
Brevdato: 24.11.2022
Dokumentansvarlig: Bjørn Arve Sagbakken
ACOS Innsyn levert av ACOS AS