topleft topright
 

Utgående dokument

 
 

Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

 
bottomleft bottomright
Utgående dokument 2010028089
DokumentID: 10/28089
ArkivsakID: 07/3617
Journaldato: 31.12.2010
Brevdato: 31.12.2010
Tittel på saken: Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak
Tittel på dokumentet: Oversendelse av gyldige plandokumenter - 0409 Kabberud
Dokumentansvarlig: Smines, Torfinn
topleft topright
 

Sendt til

 
 
Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
2306 HAMAR
 
Hedmark fylkeskommune
2325 HAMAR
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright