topleft topright
 

Utgående dokument (Gradert)

 
 

Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offl. §13/fvl. §13.1 Taushetsplikt, pers.forhold. Det vil si at noe av informasjonen om dokumentet (spesielt selve dokumentteksten) ikke er offentlig tilgjengelig. Dersom du mener dette er feil, og at mer eller all informasjon om dokumentet skulle vært tilgjengelig, ber vi deg vennligst ta kontakt med kommunen.

 
bottomleft bottomright
Utgående dokument 2010028088
DokumentID: 10/28088
ArkivsakID: 10/3746
Journaldato: 31.12.2010
Brevdato: 31.12.2010
Tittel på saken: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Tittel på dokumentet: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Dokumentansvarlig: Hilde Margrethe Randen
Hjemmel: Offl. §13/fvl. §13.1 Taushetsplikt, pers.forhold
topleft topright
 

Tekstdokument

 
 
Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. §13/fvl. §13.1 Taushetsplikt, pers.forhold, derfor viser ingen tekster
 
bottomleft bottomright