topleft topright
 

Innkommende dokument (Gradert)

 
 

Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offl. §13/fvl. §13.1 Taushetsplikt, pers.forhold. Det vil si at noe av informasjonen om dokumentet (spesielt selve dokumentteksten) ikke er offentlig tilgjengelig. Dersom du mener dette er feil, og at mer eller all informasjon om dokumentet skulle vært tilgjengelig, ber vi deg vennligst ta kontakt med kommunen.

 
bottomleft bottomright
Innkommende dokument 2010028087
DokumentID: 10/28087
ArkivsakID: 06/4772
Journaldato: 31.12.2010
Brevdato: 27.12.2010
Tittel på saken: Økonomisk støtte,hjelpetrengende psykriatrisk pasient fra Kongsvinger kommune
Tittel på dokumentet: Kopi: Samarbeid om boligetablering for personer innlagt ved Sykehuset Innlandet HF Sanderud
Dokumentansvarlig: Skogli, Ingebjørg
Hjemmel: Offl. §13/fvl. §13.1 Taushetsplikt, pers.forhold
topleft topright
 

Avsender(e)

 
 
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk helsevern
Postboks 104
2381 BRUMUNDDAL
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Tekstdokument

 
 
Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. §13/fvl. §13.1 Taushetsplikt, pers.forhold, derfor viser ingen tekster
 
bottomleft bottomright