topleft topright
 

Utgående dokument

 
 

Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

 
bottomleft bottomright
Utgående dokument 2010028086
DokumentID: 10/28086
ArkivsakID: 10/2158
Journaldato: 31.12.2010
Brevdato: 31.12.2010
Tittel på saken: Gnr 31 bnr 9 - Deling av grunneiendom - KARTFORRETNING
Tittel på dokumentet: TINGLYST MÅLEBREV
Dokumentansvarlig: Amundsen, Erik
topleft topright
 

Sendt til

 
 
Advokatfirmaet Johnsrud, Sanderud & Skjærstad AS
v/Knut Westrum
Heidmannsgate 2
2302 HAMAR
 
Kristin Lundgren Glende
Torp
1970 HEMNES
 
Marit Sidselrud
Fortunavegen 17
4026 STAVANGER
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright