topleft topright
 

Innkommende dokument

 
 

Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Dokumentet inneholder opplysninger som kan være sensitive etter personopplysningsloven. Dokumentet er ikke untatt offenligheten men må bestilles og kan hentes på rådhuset eller tilsendes på e-post.

 
bottomleft bottomright
Innkommende dokument 2010028083
DokumentID: 10/28083
ArkivsakID: 10/1095
Journaldato: 31.12.2010
Brevdato: 27.12.2010
Tittel på saken: Gnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom
Tittel på dokumentet: Gnr. 67 bnr. 30 Erklæringer angående adkomstrett nektet tinglyst
Dokumentansvarlig: Ramstad, Margareth
Journalpostkategori: Ikke publiser
topleft topright
 

Avsender(e)

 
 
Statens Kartverk Tinglysingen
Kartverksvegen 21
3507 HØNEFOSS
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Tekstdokument

 
 
Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.
 
bottomleft bottomright