topleft topright
 

Saksfremlegg

 
 

Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

 
bottomleft bottomright
Saksfremlegg 2009017210
DokumentID: 09/17210
ArkivsakID: 08/1674
Journaldato: 26.08.2009
Brevdato: 26.08.2009
Tittel på saken: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Tittel på dokumentet: Godkjent byggesak. Bygging av mindre avløpsanlegg for nytt våningshus. Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291, Kari og Paul Tuseth
Dokumentansvarlig: Moe, Kjerstin
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright