topleft topright
 

Saksfremlegg

 
 

Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

 
bottomleft bottomright
Saksfremlegg 2009015842
DokumentID: 09/15842
ArkivsakID: 08/1674
Journaldato: 10.08.2009
Brevdato: 10.08.2009
Tittel på saken: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Tittel på dokumentet: UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG. GNR. 40 BNR. 4 EDSBERGVEGEN 291 HJEMMELSHAVER: KARI OG PAUL TUSETH
Dokumentansvarlig: Korsmo, Geir Harald
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright