topleft topright
 

Saksfremlegg

 
 

Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

 
bottomleft bottomright
Saksfremlegg 2009014719
DokumentID: 09/14719
ArkivsakID: 08/1674
Journaldato: 14.07.2009
Brevdato: 14.07.2009
Tittel på saken: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Tittel på dokumentet: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, igangsetting trinn 2
Dokumentansvarlig: Bakken, Bjørn-Olav
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright