topleft topright
 

Innkommende dokument

 
 

Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

 
bottomleft bottomright
Innkommende dokument 2009013732
DokumentID: 09/13732
ArkivsakID: 08/1674
Journaldato: 01.07.2009
Brevdato: 22.06.2009
Tittel på saken: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Tittel på dokumentet: Gnr.40 gnr.4, Edsbergvn.4, grunn-,terreng- og betongarbeid, søknad om igangsettelse
Dokumentansvarlig: Moe, Kjerstin
topleft topright
 

Avsender(e)

 
 
ArkitekDesign v/ Jan Lie
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright