topleft topright
 

Saksfremlegg

 
 

Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

 
bottomleft bottomright
Saksfremlegg 2008018329
DokumentID: 08/18329
ArkivsakID: 08/1674
Journaldato: 07.07.2008
Brevdato: 07.07.2008
Tittel på saken: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Tittel på dokumentet: Rammetillatelse. Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, Kari H. og Paul Tuseth
Dokumentansvarlig: Moe, Kjerstin
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright