topleft topright
 

Innkommende dokument

 
 

Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

 
bottomleft bottomright
Innkommende dokument 2008017904
DokumentID: 08/17904
ArkivsakID: 08/1674
Journaldato: 30.06.2008
Brevdato: 30.06.2008
Tittel på saken: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Tittel på dokumentet: Vedr. rammesøknad Gnr. 40 Bnr 4
Dokumentansvarlig: Moe, Kjerstin
Journalpostkategori: E-post
topleft topright
 

Avsender(e)

 
 
Tuseth, Paul
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright