topleft topright
 

Utgående dokument

 
 

Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

 
bottomleft bottomright
Utgående dokument 2008017105
DokumentID: 08/17105
ArkivsakID: 08/1674
Journaldato: 20.06.2008
Brevdato: 20.06.2008
Tittel på saken: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Tittel på dokumentet: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Rammesøknad for oppføring av ny bolig/våningshus
Dokumentansvarlig: Moe, Kjerstin
topleft topright
 

Sendt til

 
 
ArkitektDesign - Jan Lie
Postboks 195
1322 HØVIK
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright