topleft topright
 

Innkommende dokument

 
 

Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

 
bottomleft bottomright
Innkommende dokument 2008015906
DokumentID: 08/15906
ArkivsakID: 08/1674
Journaldato: 06.06.2008
Brevdato: 29.05.2008
Tittel på saken: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Tittel på dokumentet: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Søknad om rammetillatelse, Kari H. Tuseth og Paul Tuseth
Dokumentansvarlig: Moe, Kjerstin
topleft topright
 

Avsender(e)

 
 
Arkitekdesign -Jan Lie
Postboks 195
1322 HØVIK
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Tekstdokument

 
   
bottomleft bottomright