topleft topright
 

Arkivsak

 
 
Her ser du informasjon om en sak, altså et spørsmål som er til behandling. Det kan være flere dokumenter knyttet til en sak, og du kan få mer informasjon om et enkelt dokument om du klikker på "Detaljer"-lenken under. Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken; hvilke møter saken har vært oppe til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i framtiden.
 
bottomleft bottomright
Arkivsak 2010002194
ArkivsakID: 10/2194
Dato: 21.06.2010
Tittel: Gnr.73 bnr.123,Øvrebyen Park, VA-ledningsnett
Saksbehandler: Rune Lund
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
topleft topright
 

Dokument

 
 
Dokument
I/UFra/TilTittelSorterer i stigende rekkefølgeDatoVisLast ned
FraGIVAS IKSSøknad om tiltak, Sanering og legging av nytt VA-ledningsnett, Øvrebyen Park27.05.2010DetaljerSøknad om tiltak, Sanering og legging av nytt VAledningsnett, Øvrebyen Park (Hoveddokument) , Ansvarsrett (Vedlegg) , Fakturaspesifikasjon (Vedlegg) , Nabovarsel (Vedlegg) , Situasjonskart (Vedlegg)
FraRolf Døli ASØvrebyen Park, omlegging VA - ansvarsrett27.07.2010DetaljerØvrebyen Park, omlegging VA (Hoveddokument) , 20100701211534710.pdf (Vedlegg)
TilGIVAS v/ Ola HaukerudLedningsanlegg, Øvrebyen Park27.07.2010DetaljerLedningsanlegg, Øvrebyen Park (Hoveddokument)
SaksfremleggGodkjent tiltak, gnr.73 bnr.123,Øvrebyen Park, Givas 29.07.2010Detaljer(Hoveddokument)
FraGIVAS IKS v/Ola HaukerudSanering og legging av nytt VA ledningsnett - avtale29.07.2010Detaljeravtale (Hoveddokument)
FraEliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter ASGnr.73 bnr.123,Øvrebyen Park - Søknad om endring - tilleggsopplysninger16.12.2010DetaljerGnr.73 bnr.123,Øvrebyen Park - Søknad om endring - tilleggsopplysninger (Hoveddokument) , Nabovarsel (Vedlegg) , Situasjonsplan utomhus (Vedlegg) , Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens formålsgrenser og reguleringsbestemmelser i reguleringsplan 0704 Øvrebyen Park (Vedlegg) , Tegninger (Vedlegg)
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Milepælsplan

 
 
PunktStatus
KontrollpunktDokumentsjekkUtført 29.07.2010
BrevpunktInfo til GivasIkke startet
KontrollpunktVann/avløp godkjent av GivasIkke startet
BrevpunktMangelbrev vedr. dokumentasjonIkke startet
BrevpunktRundeskjema BSUtført 29.07.2010
KontrollpunktOversendt BASIkke startet
KontrollpunktOversendt TSMIkke startet
KontrollpunktOversendt BBA, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt MARA, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt KMO, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt KGR, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt SRI, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt GKO-vegIkke startet
KontrollpunktOversendt MARA, ok vegIkke startet
KontrollpunktOversendt BBA, ok vegIkke startet
KontrollpunktOversendt KMO, ok vegIkke startet
KontrollpunktOversendt KGR, ok vegIkke startet
KontrollpunktOversendt SRI, ok vegIkke startet
BrevpunktGab-skjemaUtgår
KontrollpunktOversendt GKO-utslippIkke startet
KontrollpunktNy arkivsak - krever utslippstillatelseIkke startet
KontrollpunktBerørte sektormyndigheterIkke startet
KontrollpunktMottatt samtykke fra ArbeidstilsynetIkke startet
BrevpunktVegvesenIkke startet
KontrollpunktMottatt svar fra vegvesenIkke startet
BrevpunktJernbaneverketIkke startet
KontrollpunktMottatt svar fra jernbaneverektIkke startet
BrevpunktHedmark fylkeskommuneIkke startet
KontrollpunktMottatt svar fylkeskommunenIkke startet
BrevpunktNVEIkke startet
KontrollpunktMottatt svar fra NVEIkke startet
KontrollpunktNy arkivsak - kommunal vegbehandlingIkke startet
KontrollpunktNy arkivsak - krever planbehandlingIkke startet
BehandlingspunktBehandle tiltakUtført 29.07.2010
BehandlingspunktBehandle avløpsanleggIkke startet
KontrollpunktMatrikkelførtUtgår
KontrollpunktOppdatert kartUtgår
KontrollpunktOversendt JNO for adresseringIkke startet
KontrollpunktInfo til økonomiIkke startet
KontrollpunktOversendt KMOIkke startet
BrevpunktFakturagrunnlagUtført 30.07.2010
KontrollpunktSak avsluttetIkke startet
BrevpunktMangelbrev brukstillatelseIkke startet
BrevpunktMidlertidig brukstillatelseIkke startet
KontrollpunktRegistrert midlertidig brukstillatelse i matrikkelIkke startet
BrevpunktMangelbrev ferdigattestIkke startet
BrevpunktFerdigattestIkke startet
KontrollpunktRegistrert ferdig i matrikkelIkke startet
KontrollpunktSak avsluttetIkke startet
 
bottomleft bottomright