topleft topright
 

Arkivsak

 
 
Her ser du informasjon om en sak, altså et spørsmål som er til behandling. Det kan være flere dokumenter knyttet til en sak, og du kan få mer informasjon om et enkelt dokument om du klikker på "Detaljer"-lenken under. Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken; hvilke møter saken har vært oppe til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i framtiden.
 
bottomleft bottomright
Arkivsak 2010002158
ArkivsakID: 10/2158
Dato: 18.06.2010
Tittel: Gnr 31 bnr 9 - Deling av grunneiendom - KARTFORRETNING
Saksbehandler: Amundsen, Erik
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak
topleft topright
 

Dokument

 
 
Dokument
I/UFra/TilTittelSorterer i stigende rekkefølgeDatoVisLast ned
FraStatens Kartverk TinglysingenRetur av tinglyst dokument 28.12.2010DetaljerRetur av tinglyst dokument  (Hoveddokument) , Målebrev (Vedlegg) , Oversikt over tinglyst målebrev (Vedlegg)
TilFlere mottakereTINGLYST MÅLEBREV31.12.2010DetaljerTINGLYST MÅLEBREV (Hoveddokument)
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Milepælsplan

 
 
PunktStatus
KontrollpunktOppdatert internt saksreg. (excel)Utført 21.06.2010
KontrollpunktOversendt TLIUtført 18.06.2010
KontrollpunktRegistreringsbrevIkke startet
KontrollpunktMidlertidig kartforretningIkke startet
KontrollpunktSjekk vedtakIkke startet
KontrollpunktSkjema innkalling til kartforretningIkke startet
BrevpunktKnytte til skjemaIkke startet
KontrollpunktScannet protokoll m/kartIkke startet
BrevpunktBrev til part ikke møttIkke startet
KontrollpunktBeregning av innmålte dataUtført 04.11.2010
KontrollpunktLaget målebrevUtført 04.11.2010
KontrollpunktInnlagt i DEKUtført 04.11.2010
KontrollpunktOversendt KMO for flytting av byggUtført 04.11.2010
KontrollpunktOversendt JNOUtført 04.11.2010
KontrollpunktMatrikkel oppdatertUtført 04.11.2010
BrevpunktFakturabilagUtført 04.11.2010
KontrollpunktOversendt TLIUtført 04.11.2010
KontrollpunktFaktura betaltUtført 31.12.2010
KontrollpunktOversendt tinglysingUtført 31.12.2010
KontrollpunktMottatt tinglyst målebrev/meldingUtført 31.12.2010
BrevpunktMatrikkelbrev/vegrett oversendt rekvirent.Utført 31.12.2010
KontrollpunktArkivsak avsluttet.Utført 31.12.2010
 
bottomleft bottomright