topleft topright
 

Arkivsak

 
 
Her ser du informasjon om en sak, altså et spørsmål som er til behandling. Det kan være flere dokumenter knyttet til en sak, og du kan få mer informasjon om et enkelt dokument om du klikker på "Detaljer"-lenken under. Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken; hvilke møter saken har vært oppe til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i framtiden.
 
bottomleft bottomright
Arkivsak 2010001095
ArkivsakID: 10/1095
Dato: 30.03.2010
Tittel: Gnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom
Saksbehandler: Rune Lund
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak
topleft topright
 

Dokument

 
 
Dokument
I/UFra/TilTittelSorterer i stigende rekkefølgeDatoVisLast ned
FraSiv Berg og Kent NybråtenSøknad om deling av grunneiendom31.03.2010DetaljerSøknad om deling av grunneiendom (Hoveddokument) , Nabovarsel (Vedlegg) , Situasjonskart (Vedlegg)
TilSiv Berg og Kent NybråtenMidlertidig svar, gnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom23.04.2010DetaljerGnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom (Hoveddokument)
TilStatens vegvesenGnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom23.04.2010DetaljerGnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom (Hoveddokument)
TilNorges vassdrags-og energidirektoratGnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom23.04.2010DetaljerGnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom (Hoveddokument)
FraNVE v/Aalstad Grete HedemannGBnr 67/30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom. NVEs uttalelse (saksnr NVE 20102078)14.05.2010DetaljerGBnr 67/30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom. NVEs uttalelse (saksnr NVE 20102078) (Hoveddokument)
FraStatens vegvesenUttalelse. Deling av eiendom gnr.67 bnr.3019.05.2010DetaljerUttalelse. Deling av eiendom gnr.67 bnr.30 (Hoveddokument)
FraNVE/ Aalstad Grete HedemannGBnr 67/30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom, Kongsvinger kommune, Hedmark. NVEs vurdering (saksnr NVE 201002078)27.05.2010DetaljerGBnr 67/30 - Aaserudveien 12 - deling av grunneiendom, Kongsvinger kommune, Hedmark. NVEs vurdering (saksnr NVE 201002078) (Hoveddokument) , topLogo.gif (Vedlegg)
SaksfremleggGodkjent tiltak, gnr 67 bnr 30 - Aaserudveien 12, Austmarka- deling av grunneiendom, Siv Berg og Kent Nybråten31.08.2010Detaljer(Hoveddokument)
FraStatens Kartverk TinglysingenGnr. 67 bnr. 30 Erklæringer angående adkomstrett nektet tinglyst31.12.2010Detaljer
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Milepælsplan

 
 
PunktStatus
KontrollpunktDokumentsjekkIkke startet
BrevpunktRundeskjema BSUtført 23.04.2010
KontrollpunktOversendt BASIkke startet
KontrollpunktOversendt TSMIkke startet
BrevpunktMangelbrev vedr. dokumentasjonIkke startet
BrevpunktMidlertidig svarUtført 23.04.2010
KontrollpunktBerørte sektormyndigheterIkke startet
BrevpunktVegvesenUtført 23.04.2010
KontrollpunktMottatt svar fra vegvesenUtført 25.05.2010
KontrollpunktMottatt svar fra jernbaneverektIkke startet
BrevpunktNVEUtført 23.04.2010
KontrollpunktMottatt svar fra NVEUtført 25.05.2010
KontrollpunktNy arkivsak - krever planbehandlingIkke startet
KontrollpunktNy arkivsak - krever landbruksbehandlingPåbegynt 25.05.2010
KontrollpunktOversendt GKO-vegIkke startet
KontrollpunktNy arkivsak - kommunal vegbehandlingIkke startet
BehandlingspunktBehandle delingssakUtført 31.08.2010
KontrollpunktVedlagt vegrettsskjemaUtført 31.08.2010
KontrollpunktOversendt KMOIkke startet
BrevpunktFakturagrunnlagUtført 31.08.2010
KontrollpunktArkivsak avsluttetIkke startet
KontrollpunktNy arkivsak for kartforretning/punktfestePåbegynt 31.08.2010
 
bottomleft bottomright