topleft topright
 

Arkivsak

 
 
Her ser du informasjon om en sak, altså et spørsmål som er til behandling. Det kan være flere dokumenter knyttet til en sak, og du kan få mer informasjon om et enkelt dokument om du klikker på "Detaljer"-lenken under. Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken; hvilke møter saken har vært oppe til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i framtiden.
 
bottomleft bottomright
Arkivsak 2009001208
ArkivsakID: 09/1208
Dato: 20.04.2009
Tittel: Statistikk 2009/2010
Saksbehandler: Bernhard Caspari
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak
topleft topright
 

Dokument

 
 
Dokument
I/UFra/TilTittelSorterer i stigende rekkefølgeDatoVisLast ned
FraStatistisk SentralbyråUndersøkelse om innovasjon i offentlig sektor - påminning07.09.2010DetaljerUndersøkelse om innovasjon i offentlig sektor - påminning (Hoveddokument)
FraLikestillings- og diskrimineringsombudetUttalelse i sak om Kongsvinger kommunes likestillingsredegjørelse02.12.2010DetaljerUttalelse i sak om Kongsvinger kommunes likestillingsredegjørelse (Hoveddokument) , En orientering om adgangen til å bringe en klagesak inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Vedlegg) , Veiledning for gode likestillingsredgjørelser i kommunesektoren (Vedlegg)
TilLikestillingssenteretLikestillingsredegjørelse14.12.2010DetaljerLikestillingsredegjørelse (Hoveddokument)
FraLikestillingssenteret Likestillingsredegjørelse16.12.2010DetaljerSV: Likestillingsredegjørelse (Hoveddokument)
TilLikestillingssenteretLikestillingsredegjørelse16.12.2010DetaljerSV: Likestillingsredegjørelse (Hoveddokument)
TilFagforeningeneLikestillingsredegjørelse17.12.2010DetaljerLikestillingsredegjørelse (Hoveddokument)
 
bottomleft bottomright