topleft topright
 

Arkivsak

 
 
Her ser du informasjon om en sak, altså et spørsmål som er til behandling. Det kan være flere dokumenter knyttet til en sak, og du kan få mer informasjon om et enkelt dokument om du klikker på "Detaljer"-lenken under. Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken; hvilke møter saken har vært oppe til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i framtiden.
 
bottomleft bottomright
Arkivsak 2008001674
ArkivsakID: 08/1674
Dato: 22.04.2008
Tittel: Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp
Saksbehandler: Rune Lund
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
topleft topright
 

Dokument

 
 
Dokument
I/UFra/TilTittelSorterer i stigende rekkefølgeDatoVisLast ned
FraEva Synnøve BråthenGnr 40 bnr 4 - Viser til nabovarsel mottatt 19.03.200822.04.2008DetaljerGnr 40 bnr 4 - Viser til nabovarsel mottatt 19.03.2008 (Hoveddokument)
FraArkitekdesign -Jan LieGnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Søknad om rammetillatelse, Kari H. Tuseth og Paul Tuseth06.06.2008DetaljerGnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Søknad om rammetillatelse, Kari H. Tuseth og Paul Tuseth (Hoveddokument) , Erklæring (Vedlegg) , Nabovarsel og kvittering for nabovarsel (Vedlegg) , Notat (Vedlegg) , Situasjonskart (Vedlegg) , Søknad om ansvarsrett (Vedlegg) , Tegninger (Vedlegg) , Tiltakets ytre rammer (Vedlegg)
TilArkitektDesign - Jan LieGnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Rammesøknad for oppføring av ny bolig/våningshus20.06.2008DetaljerGnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Rammesøknad for oppføring av ny bolig/våningshus (Hoveddokument)
FraTuseth, PaulVedr. rammesøknad Gnr. 40 Bnr 430.06.2008DetaljerVedr. rammesøknad Gnr. 40 Bnr 4 (Hoveddokument)
SaksfremleggRammetillatelse. Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, Kari H. og Paul Tuseth07.07.2008Detaljer(Hoveddokument)
SaksfremleggIgangsettingstillatelse, trinn I. Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, Kari H. og Paul Tuseth07.07.2008Detaljer(Hoveddokument)
FraArkitekDesign v/ Jan LieGnr.40 gnr.4, Edsbergvn.4, grunn-,terreng- og betongarbeid, søknad om igangsettelse01.07.2009DetaljerGnr.40 gnr.4, Edsbergvn.4, grunn-,terreng- og betongarbeid, søknad om igangsettelse (Hoveddokument) , Avfallsplan og sluttrapport (Vedlegg) , Søknad om ansvarsrett (Vedlegg)
SaksfremleggGnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, igangsetting trinn 214.07.2009Detaljer(Hoveddokument)
SaksfremleggUTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG. GNR. 40 BNR. 4 EDSBERGVEGEN 291 HJEMMELSHAVER: KARI OG PAUL TUSETH 10.08.2009DetaljerUTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG. GNR. 40 BNR. 4 EDSBERGVEGEN 291 HJEMMELSHAVER: KARI OG PAUL TUSETH  (Hoveddokument)
SaksfremleggGodkjent byggesak. Bygging av mindre avløpsanlegg for nytt våningshus. Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291, Kari og Paul Tuseth26.08.2009Detaljer(Hoveddokument)
FraGoodtech Environment Sørumsans ASServiceavtale minirenseanlegg gnr. 40 bnr. 4 Paul Thuseth28.08.2009DetaljerServiceavtale minirenseanlegg gnr. 40 bnr. 4 Paul Thuseth (Hoveddokument) , Godkjent foretak (Vedlegg)
FraGoodtech environment Sørumsand asGnr 40 bnr 4 - montert minirenseanlegg11.08.2010DetaljerGnr 40 bnr 4 - montert minirenseanlegg (Hoveddokument)
FraArkitektdesignGnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus - ferdigmelding16.12.2010DetaljerGnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus - ferdigmelding (Hoveddokument) , Kontrollerklæringer (Vedlegg)
TilTuseth, PaulFerdigattest - Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp20.12.2010DetaljerFerdigattest - Gnr 40 bnr 4 - Edsbergvegen 291 - Nybygg våningshus, utslipp (Hoveddokument)
FraLie, JanKontrollerklæring ArkitektDesign20.12.2010DetaljerKontrollerklæring.PDF (Hoveddokument) , SV: Ansvarsrett thuhus (Vedlegg)
 
bottomleft bottomright
topleft topright
 

Milepælsplan

 
 
PunktStatus
KontrollpunktDokumentsjekkIkke startet
BrevpunktInfo til GivasIkke startet
KontrollpunktVann/avløp godkjent av GivasUtgår
BrevpunktMangelbrev vedr. dokumentasjonIkke startet
BrevpunktRundeskjema BSUtført 20.06.2008
KontrollpunktOversendt BASIkke startet
KontrollpunktOversendt TSMIkke startet
KontrollpunktOversendt MARA, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt BBA, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt KMO, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt KGR, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt SRI, ok planIkke startet
KontrollpunktOversendt KLEIkke startet
KontrollpunktOversendt MARA, ok vegIkke startet
KontrollpunktOversendt BBA, ok vegIkke startet
KontrollpunktOversendt KMO, ok vegIkke startet
KontrollpunktOversendt KGR, ok vegIkke startet
KontrollpunktOversendt SRI, ok vegIkke startet
BrevpunktGab-skjemaUtført 12.06.2008
KontrollpunktOversendt GKOUtført 15.07.2009
KontrollpunktNy arkivsak - krever utslippstillatelseIkke startet
KontrollpunktBerørte sektormyndigheterIkke startet
KontrollpunktMottatt samtykke fra ArbeidstilsynetIkke startet
BrevpunktVegvesenIkke startet
KontrollpunktMottatt svar fra vegvesenIkke startet
BrevpunktJernbaneverketIkke startet
KontrollpunktMottatt svar fra jernbaneverektIkke startet
BrevpunktHedmark fylkeskommuneIkke startet
KontrollpunktMottatt svar fylkeskommunenIkke startet
BrevpunktNVEIkke startet
KontrollpunktMottatt svar fra NVEIkke startet
KontrollpunktNy arkivsak - kommunal vegbehandlingIkke startet
KontrollpunktNy arkivsak - krever planbehandlingIkke startet
BehandlingspunktBehandle rammesøknadUtført 07.07.2008
BehandlingspunktBehandle avløpsanleggUtført 26.08.2009
KontrollpunktGAB registreringUtført 07.07.2008
KontrollpunktGIS- registreringUtført 07.07.2008
KontrollpunktOversendt JNO for adresseringIkke startet
KontrollpunktInfo til økonomiUtført 07.07.2008
KontrollpunktOversendt KMOIkke startet
BrevpunktFakturagrunnlag utslippPåbegynt 26.08.2009
KontrollpunktIgangsettingstillatelserIkke startet
BehandlingspunktBehandle igangsettingstillatelseIkke startet
KontrollpunktOversendt KMOIkke startet
BrevpunktFakturagrunnlagIkke startet
BehandlingspunktBehandle igangsetting, trinn 1Utført 07.07.2008
KontrollpunktOversendt KMOIkke startet
BrevpunktFakturagrunnlagUtført 07.07.2008
BehandlingspunktBehandle igangsetting, trinn 2Påbegynt 14.07.2009
KontrollpunktOversendt KMOUtført 16.07.2009
BrevpunktFakturagrunnlagUtført 28.07.2009
BehandlingspunktBehandle igangsetting, trinn 3Ikke startet
KontrollpunktOversendt KMOIkke startet
BrevpunktFakturagrunnlagIkke startet
BehandlingspunktBehandle igangsetting, trinn 4Ikke startet
KontrollpunktOversendt KMOIkke startet
BrevpunktFakturagrunnlagIkke startet
KontrollpunktSak avsluttetUtført 03.10.2008
BrevpunktMangelbrev brukstillatelseIkke startet
BrevpunktMidlertidig brukstillatelseIkke startet
BrevpunktMangelbrev ferdigattestIkke startet
BrevpunktFerdigattestUtført 20.12.2010
KontrollpunktSak avsluttetIkke startet
 
bottomleft bottomright